Zpět

Židovská Morava – Židovské Brno v Bruselu

29.3. – 29.4. 2001-03-21

Výstava v rámci projektu Židovská Morava – Židovské Brno, kterou organizuje společnost pro kulturu a dialog K2001, obecně prospěšná společnost ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu

PROGRAM

28.3. ve 12 hod.: Seminář “Židé na Moravě”, ULB, Centrum českých studií, tel. +3226504749

29.3.: Slavnostní zahájení výstavy Židovská Morava – Židovské Brno, České centrum v Bruselu, av. A. Buyl – 150, 1050 Bruxelles

17.4. ve 20 hod.: Promítání dokumentu z cyklu GEN o spisovateli Arnoštu Lustigovi a dokumentu ČTBrno “Příběhy moravských Židů”, který byl natočen v rámci projektu, České centrum v Bruselu

18.4. ve 20 hod.: Promítání úryvků z filmů s  30. let HUGO HAASEM, České centrum v Bruselu

19.4. ve 20 hod.: promítání dokumentu z cyklu GEN o spisovateli a diplomatovi Pavlu Tigridovi a celovečerního filmu Golet v údolí podle Ivana Olbrachta, 1995, v češtině, České centrum v Bruselu

24.4. ve 20 hod.: Seminář “Židovští malíři”, Židovské muzeum

26.4. ve 20 hod.: promítání celovečerního filmu “Něžný barbar” režiséra Kolihy, 1989, v češtině s angl. titulky, České centrum v Bruselu

28.4. v 16 hod.: Opera pro děti “Brundibár”, Palác kultury v BruseluK2001, Dřevařská 19, 602 00 Brno, République Tchèque, tel. +420 5 412 43 106

k2001@k2001.cz, http://www.k2001.cz/

Centre Tchèque, av. A. Buyl – 150, 1050 Bruxelles, tel. +32 2 641 89 45

ccbrussels@czech.cz, http://www.czechcenter.be/

Fotodokumentace z výstavy


Moravie Juive - Brno Juif

29. 3. – 29. 4. 2001

Manifestation préparée par le Centre Tchèque en collaboration avec l’organisation pour la culture et le dialogue K2001 Brno

 

PROGRAMME

E

28.3. à 12h

Séminaire « Les Juifs de la Moravie »

ULB,

Centre d´étude Tchèque,

tel. +32 2 650 47 49

­

29.3.

Vernissage de l’exposition

Centre Tchèque,

av. A. Buyl – 150,

1050 Bruxelles

¸

17.4. à 20h

Projection

  • « GEN  - Arnošt Lustig », écrivain
  • « Les histoires des Juifs de la Moravie », documentaire préparé par K2001 Brno, cca 50 min. en tchèque.

Centre Tchèque,

av. A. Buyl – 150,

1050 Bruxelles

¸

18.4. à 20h

Projection des extraits de films « Hugo HAAS »,

un des acteurs tchèques les plus connus des années 30, d’origine juive. Préparé par K2001 Brno, en tchèque

Centre Tchèque,

av. A. Buyl – 150,

1050 Bruxelles

¸

19.4. à 20h

Projection

  • « GEN  – Pavel Tigrid », écrivain et diplomate
  • « Golet v údolí », film de la soirée d´après Ivan Olbracht, régie  Dostál, 1995, en tchèque

Centre Tchèque,

av. A. Buyl – 150,

1050 Bruxelles

E

24.4. à 20h

Séminaire « Les peintres juifs »

Musée Juif de Belgique, Av. de Stalingrad 74,

1000 Bruxelles

¸

26.4. à 20h

Projection du film de la soirée « Nìžný barbar »

(le tendre barbar), régie Koliha, 1989,

en tchèque avec sous titres en anglais

Centre Tchèque,

av. A. Buyl – 150,

1050 Bruxelles

¯

28.4. à 16h

Opéra pour enfants « Brundibár »

Ath,

Palace de la culture

K2001, Dřevařská 19, 602 00 Brno, République Tchèque, tel. +420 5 412 43 106

k2001@k2001.cz, www.k2001.cz

Centre Tchèque, av. A. Buyl – 150, 1050 Bruxelles, tel. +32 2 641 89 45

ccbrussels@czech.cz, www.czechcenter.be

Zpět