Předmět a cíl projektu                

       Hlavní náplní tohoto dlouhodobého projektu je představit či spíše připomenout bohatství židovské kultury se zaměřením na přínos, který pro dědictví nejen samotného Brna, ale celé Moravy znamená. Domníváme se, že si Česká republika stále plně neuvědomuje, do jaké míry byla její kultura obohacována uměním kulturně odlišných národů. Přitom právě tato neznalost je jedním z možných zdrojů xenofobie a krátkozrakého nacionalismu.

       Cílem projektu je proto přispět ke vzdělávání široké veřejnosti, především mladé generace. Ta má možnost se na samotné přípravě aktivně podílet (mezi naše spolupracovníky patří vysokoškolští studenti). Rovněž jsou jí směřovány další doprovodné akce projektu (vzdělávací semináře pořádané ve spolupráci s Masarykovou a ostatními univerzitami v Brně, projekce filmových dokumentů, koncerty současné hudební scény či divadelní festival). Jsme toho názoru, že v době, kdy se Evropa sjednocuje, ale zároveň je zmítána nesčetnými projevy agrese a nesnášenlivosti, je třeba usilovat o nastolení smířlivého dialogu a vzájemného kulturního respektu.

 

               Význam projektu, očekávaný efekt   

       Uskutečněné i připravované projekty společnosti K2001 se věnují prezentaci opomíjených aspektů české kultury. Domníváme se, že Česká republika – země, kde byl v posledních desetiletích až příliš často přehlížen odkaz předchozích generací a jejich tradic, se bez přijetí a respektování své historie nemůže stát plnohodnotnou kulturní společností. Realizací projektu Židovská Morava, Židovské Brno chceme přispět nejen k obohacení kulturního vědění mladé generace a co nejširšího publika, ale také k přiblížení českého státu ideálu otevřené společnosti – společnosti bez předsudků a stereotypního myšlení.