Kulturní projekt pořádaný u přiležitosti ukončení Desetiletí duchovní obnovy a svatovojtěšského milénia, nad nímž převzali záštitu apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa, tehdejší předseda Senátu parlamentu České Republiky Petr Pithart a tehdejší ministr kultury České Republiky Jaromír Talíř.

      Projekt byl pořádán společností K2001 ve spolupráci s Magistrátem města Brna a provázen výstavou, konanou v Domě umění města Brna ve dnech 18. listopadu 1997 až 4. ledna 1998.

      Cílem projektu bylo představit různé umělecké a užitkové předměty používané v liturgii od středověku až po současnost a dokumentovat tak tradici evropského křesťanství spolu s vývojem výtvarného umění města Brna.