Uskutečněná náplň projektu v roce 2000                     

 mezinárodní dobrovolnický projekt pořádaný ve spolupráci s občanským sdružením INEX – SDA a místním obecním úřadem na židovském hřbitově v Šafově, součástí byla realizace projektu k zachování této kulturněhistorické památky (3.-17. července 2000),

 výstava fotografií Petra Daniela ze současného Izraele v IBC – Paláci (18.9.2000 - 1.10.2000)

 mezinárodní sympozium na téma Židovská kultura na Moravě od josefínských reforem, pořádané se Státním okresním archívem Břeclav se sídlem v Mikulově a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, zahájení (24. - 26. října 2000 ),

 Dny pro Izrael – projekt Slezské Diakonie Elpis a sdružení Služba, konaný v listopadu v Havířově; v rámci projektu se uskuteční cyklus přednášek na středních školách, informační a osvětové aktivity v médiích, společenský večer v knihovně s tématem Viktor Fischl a Holokaust, studentské kolokvium s tématem "Antisemitismus a xenofobie versus židovství", výstava s židovskou tématikou v předsálí Společenského domu Reneta, kulturní večer ve Společenském domě Reneta zahrnující ukázky židovské kultury (tanec, zpěv, hudba, tradice, vtipy) a židovské kulinářství, speciální program kina a filmového klubu zaměřený na danou tématiku,

 7. ročník konference Židé a Morava, organizováno Muzeem Kroměřížska, 15. listopad 2000, Kroměříž, 20 přednášejících, uvedení 6. ročníku sborníku k tématu

 ,,I řekl Bůh…”, koncert pro vypravěče a bicí nástroje z příběhů Starého zákona v nastudování Divadla U stolu, překlad: Dagmar Halasová a František X. Halas, scénář a režie: František Drefler, hudba: Dan Dlouhý, vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA; premiéra 8.11. 2000 v 19.30 hod. na Sklepní scéně divadla Husa na Provázku, reprízy 9. a 20.11.2000, 11. a 12.12. 2000 tamtéž v 19.30. hod,

 výstava kolekce obrazů Františka Kupky „Píseň písní“ z Waldesovy sbírky židovského umění společně s tvorbou izraelského výtvarníka Dana Reisingera v nově zbudovaných prostorách Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici, (18. - 26. prosince 2000), následné přemístění výstavy Františka Kupky do Domu umění (3. ledna - 18. února 2001) a výstavy Dana Reisingra do Paláce IBC (3. ledna - 11. února 2001) koncertem Pavla Fajta & Drum Trek, v 16 hod.,

 uspořádání expozice Židovská Morava, Slezsko - Židovské Brno v Domě umění města Brna, která prezentuje historii židovské kultury na Moravě; jednotlivé části výstavy jsou věnovány historii Židů na Moravě, židovské architektuře, hudbě, malířství, literatuře a divadlu moravských židovských umělců, památce zaniklých židovských obcí na Moravě, zachycení současného života moravských Židů ve fotografiích Pavla Diase, moravským Židům žijícím v Izraeli; součástí výstavy jsou liturgické předměty (klenotnice stříbrných předmětů, synagogální opony, tóry, pláštíky atd.), hebrejské manuskripty, předměty z každodenního života, umění synagog; výstava byla uspořádána ve spolupráci s Domem umění města Brna, Židovskou obcí Brno, Židovským muzeem v Praze, regionálními muzei Moravy, Památníkem Terezín, ateliérem RAW; konání výstavy: 18. prosince 2000 - 18. února 2001

 slavnostní zahájení projektu 18. prosince 2000 vernisáží výstavy obrazů Františka Kupky ze sbírky Jiřího Waldese a obrazů izraelského výtvarníka Dana Reisingera v nově postavené budově Moravské zemské knihovny, dále vernisáží výstavy Židovská Morava, Slezsko - Židovské Brno v Domě umění města Brna; zahájení projektu vyvrcholilo slavnostním koncertem newyorského tenoristy kantora Josepha Malovaneho s dětským sborem Kantiléna pod vedením Valerie Maťašové a recepcí v Mahenově divadle zahájení se zúčastnili velvyslankyně Izraele paní Erella Hadar, rabín Karol Sidon, kardinál Edward Cassidy, kardinál Miloslav Vlk, primátor města Brna Petr Duchoň, 1. náměstek ministra kultury Zdeněk Novák, spisovatel Arnošt Lustig a další významné osobnosti

 Ha – Chucpa, pásmo kleizmer hudby, židovských písní a povídek, HaDivadlo, 18. prosince 2000 v 19.30,

 Jób, divadelní představení HaDivadla 19. prosince 2000 v 19.30,

 výstava židovské architektury z období 1900-1938 pořádaná občanským sdružením Obecní dům, pod vedením architektů Ivana Wahly, Petra Pelčáka a Jana Sapáka od 22. prosince 2000 v 17 hod. ve výstavní síni Obce architektů na Starobrněnské ulici, .

 realizace hodinového dokumentárního filmu o židovské kultuře nazvaného Příběhy moravských Židů, na základě rozhovorů s izraelskými občany, kteří pochází z Moravy, režie: Jaroslav Bařinka,

 vydání prvního dílu rozsáhlé odborné publikace o moravské židovské kultuře při příležitosti 10. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi státem Izrael a Českou republikou; mezi přispěvky jsou odborné články, které se věnují historii židovství na Moravě (velvyslankyně Izraele Erella Hadar, Efraim Karol Sidon), historii a současnosti brněnské, ostravské a olomoucké židovské obce (Petr Weber, Helena Jűngerová, Miloš Dobrý), moravské židovské architektuře (Jaroslav Klenovský a Jan Sapák), hudbě (Herbert Thomas Mandl), židovskému divadlu (Janoš Krist), moravským Židům v Izraeli (Efraim Freud), zachovávání památky moravských Židů v Anglii (Benjamin Kuras), genocidě Židů v letech nacistické okupace (Vojtěch Blodig), židovskému gymnáziu v Brně (Koloman Gajan), a zároveň eseje a úvahy na téma židovství (Arnošt a Josef Lustigovi, Antonín Procházka, Jiří Stránský); publikace je doplněna černobílými, jak uměleckými, tak archivními, fotografiemi,

 spolupodílení se na vydání knihy "Jicchak Rabin a naše současnost" ("Yitzhac Rabin In Our Time) při příležitosti výročí zavraždění Jicchaka Rabina, ve spolupráci s vydavatelstvím David & Shoel, s.r.o. Praha, velvyslanectvím Izraele v Praze, spisovatelem Arnoštem Lustigem; nashromážděné texty bývalého izraelského premiéra chtějí připomenout nejen české veřejnosti myšlenky tohoto významného politika, diplomata a myslitele