Náplň projektu v roce 2001                                                       (Změny vyhrazeny)

 vydání druhého dílu odborné publikace Židovská Morava – Židovské Brno o kultuře moravských Židů, s příspěvky o jednotlivých osobnostech židovské Moravy (Viktor Oppenheimer, architekti Oehlerovi, Theodor Kohn, Sigmund Freud), se souhrnnými články o literatuře a hudbě moravských Židů, historickými dokumenty o osidlování Palestiny po roce 1948, vzpomínkami moravských rodáků, dnes žijících v Izraeli, na přežívání v koncentračních táborech, zamyšleními a eseji,

 vydání CD Prager Tandlmarkt písní v jidiš v podání Hany Frejkové a Rudolfa Pellara,

 vydání CD Adon Olom se zpěvy newyorského kantora Josepha Malovaneho s dětským sborem Kantiléna pod vedením Valerie Maťašové a liturgickými žalmy brněnského vrchního kantora Arnošta Neufelda; natočeno při slavnostním zahájení projektu Židovská Morava – Židovské Brno v Mahenově divadle 18. prosince 2000 a v brněnské synagoze,

 odvysílání reportáží ČT o projektu Židovská Morava – Židovské Brno v pořadech Křesťanský magazín (21.1.2001), Notes, Salon moravskoslezský a hodinového dokumentu Příběhy moravských Židů (29.1.2001), který zachycuje na pozadí historických událostí osudy desítek moravských a slezských Židů, z nichž někteří nepřežili, někteří přežili a odešli do Izraele, a někteří přežili a zůstali,

 putování hlavní výstavy projektu nazvané Židovská Morava, Slezsko – Židovské Brno po velkoměstech Evropy, Ameriky a Izraele, za spolupráce Českých center v zahraničí, Ministerstva kultury ČR, moravských rodáků v Izraeli, pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála;
první zastávka v Bruselu, kde bude za významné pomoci Českého centra výstava slavnostně zahájena 29. března 2001, za přítomnosti vrchního pražského a zemského rabína Karola Sidona a předsedy brněnské židovské obce Petra Webera,

 přednáškový cyklus na téma Judaismus na akademické půdě Masarykovy univerzity v Brně; cyklus poběží od konce dubna do konce května (2 přednášky každý týden) za účasti předních odborníků z České republiky, Anglie, Švýcarska, Izraele a dalších zemí. Cyklus bude pravděpodobně doprovázen sérií filmů na dané téma,

 zapojení do kulturního projektu Sezona 2002, konaného ve Francii,

 příprava dalšího dokumentárního filmu v rámci projektu na téma vztahu majoritní české společnosti k náboženské minoritě – Židům,

 Židovská Morava – Židovské Brno v Moravském Krumlově,

 Židovská Morava – Židovské Brno v Senátě České republiky,

 Židovská Morava – Židovské Brno ve Českém centru ve Varšavě,

 Židovská Morava – Židovské Brno v Lucembursku.