Projekt k 950. letému výročí příchodu benediktinů na Moravu a
k 50.letému výročí nástupu ničivého komunismu
 
 byl uskutečněn pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla a předsedy Senátu parlamentu České Republiky Petra Pitharta.
 
 

 
 

      Rajhrad

         1.října - 30.listopadu 1998

 Projekt Rajhrad byl pořádán společností pro kulturu a dialog K2001, o.p.s. a benediktinským opatstvím v Rajhradě, ve spolupráci s Magistrátem města Brna a za laskavé pomoci Muzea třetího odboje v Příbrami, Výboru « Oni byli první » a Archivu Ministerstva vnitra České Republiky.

V rámci projektu proběhla v areálu rajhradského opatsví velká výstava věnovaná devastaci kulturních a duchovních hodnot národa. Byla též vydána rozsáhlá publikace a natočeny dokumentární filmy Českou televizí.