18. září 2000 vernisáž, výstava fotografií Petra Daniela ze současné Izraele v Atriu IBC Brno, Příkop 6. Výstava potrvá od 18.září 2000 do 1.října 2000 a je přístupná od pondělí do neděle 8.00 - 20.00 hodin.

24. října 2000 Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Regionální muzeum v Mikulově, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, pobočka Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, v rámci kulturního projektu Židovská Morava - Židovské Brno, organizovaného společností pro kulturu a dialog K2001, obecně prospěšnou společností

pořádají ve dnech 24. - 25. října 2000 v historickém sále mikulovského zámku

XXVI. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

na téma

MORAVŠTÍ ŽIDÉ V RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHII
(1780 - 1918)

Pod záštitou přednosty Okresního úřadu Břeclav Ing. Dymo Piškuly

Program12. listop. 2000 Dny pro Izrael – projekt Slezské Diakonie Elpis a sdružení Služba, konaný v Havířově.

Program8. listop. 2000 ,,I řekl Bůh…”

koncert pro vypravěče a bicí nástroje z příběhů Starého zákona

scénář a režie: František Drefler
překlad: Dagmar Halasová a František X. Halas
hudba: vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA Dan Dlouhý
scéna: Milivoj Husák
účinkují: Dan Dlouhý - Dama Dama a František Drefler

premiéra 8.11. 2000 v 19.30 hod. na Sklepní scéně divadla Husa na Provázku
reprízy 9. a 20.11.2000, 11. a 12.12. 2000 tamtéž v 19.30. hod.
Židovská Morava – Židovské Brno v Bruselu

Moravie Juive - Brno Juif

29.3. – 29.4. 2001-03-21

Výstava v rámci projektu Židovská Morava – Židovské Brno, kterou organizuje společnost pro kulturu a dialog K2001, obecně prospěšná společnost ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu

Manifestation préparée par le Centre Tchèque en collaboration avec l’organisation pour la culture et le dialogue K2001 Brno

PROGRAM ,  PROGRAMME

K2001, Dřevařská 19, 602 00 Brno, République Tchèque, tel. +420 5 412 43 106

k2001@k2001.cz, www.k2001.cz

Centre Tchèque, av. A. Buyl – 150, 1050 Bruxelles, tel. +32 2 641 89 45

ccbrussels@czech.cz, www.czechcenter.be
Program Českého Centra v Bruselu / Programme du Centre Tchèque


Přednáškový cyklus v rámci projektu Židovská Morava - Židovské Brno


PODROBNOSTI
25.května - 8.července


Výstava Židovská Morava, Slezsko - Židovské Brno v Rychnově nad Kněžnou v

prostorách Kolowratského zámkuPODROBNOSTINové