Spolupořadatelé projektu                 

   Hlavní spolupořadatel projektu

      Město Brno

     Město Brno
      Židovská obec Brno

      Židovská obec Brno

   Na projektu se dále podílejí

      Izraelská společnost přátel ČR
      Rakouský ústav pro východní a jihovychodní Evropu. Odbočka Brno
      Izraelské velvyslanectví v ČR
      Památník Holocaustu v Terezíně
      Dům umění města Brna (PROGRAM)
      Národní divadlo v Brně
      HaDivadlo
      Městské divadlo
      Divadlo Ungelt
      Slezská diakonie
      Atelier RAW
      Národní filmový archiv
      INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

   Odbornou pomoc poskytuje

      Federace židovských obcí
      Židovské muzeum v Praze
      Židovská obec v Praze
      Židovská agentura Sochnut
      Musica Iudaica

   Organizační zajištění projektu

      Meadow Art

   Partner výstavní části projektu

      Staatliches Museum Für Völkerkunde Dresden