Židovská Morava, Židovské Brno               

      Letopočet roku 2000 v nás probouzí řadu možných otázek, otazníků a zastavení. Nikdo z nás se neubrání přinejmenším zamyšlení nad tím, co všechno přineslo století, ve kterém jsme se narodili. Století vědeckého pokroku, intelektuálního rozmachu na jedné straně a století světových válečných konfliktů, xenofobie a nekonečné lidské pýchy na straně druhé.
      Pro tento, v mnoha pohledech symbolický rok, připravuje K2001, společnost pro kulturu a dialog o.p.s., velký kulturní projekt Židovská Morava, Židovské Brno.
      Dějiny Moravy jsou úzce spojeny s dějinami židovského národa, po dlouhá staletí se usazujícího na tomto území. Mezi významná místa osídlená židovským obyvatelstvem na Moravě patřily Holešov, Boskovice, Dolní Kounice, Mikulov, Uherský Brod, Brno a další.
      Předválečné Brno, z velké části německé a židovské město, přitahovalo pro svou geopolitickou polohu velké množství významných světových literátů, architektů a umělců doby, převážně židovského původu, kteří zásadním způsobem ovlivnili kulturní život tohoto města a celého regionu.
      Projekt Židovská Morava, Židovské Brno chce svým širokým záběrem zachytit nejen odkaz a dědictví židovské kultury na Moravě, ale také současnou podobu její nepřerušené kontinuity. Rozsáhlá výstava, která se uskuteční na přelomu roku 2000 v Domě umění města Brna a dvoudílná odborná publikace, vůbec první tohoto druhu v České republice, patří mezi základní nosníky projektu.
      Různorodá spolupráce s odlišnými partnery podporuje rozmanitost prezentace židovské kultury a jejího působení na Moravě. Vzdělávací aspekt, který charakterizuje celkovou koncepci projektu, je posilněn cyklem přednášek a diskuzních seminářů pořádaných za podpory rektorů brněnských univerzit.
      Místo realizace projektu se neomezuje pouze na moravskou metropoli, spoluúčast je zajištěna i v dalších moravských městech. Seznámit se s konáním, tématem a náplní projektu umožní široké veřejnosti, včetně té zahraniční, vedle těchto aktualizovaných webových stránek rovněž partnerství uzavřené s předními mediálními subjekty České republiky.


      Projekt Židovská Morava, Židovské Brno bude slavnostně zahájen 18. prosince 2000 v Mahenově divadle města Brna. Výstava k tématu potrvá v Domě umění do 11.února 2001. Doprovodné akce budou probíhat od léta roku 2000 až po celý následující rok (podrobněji viz náplň projektu).