Záštita projektu                 

Dopis vrchního pražského a zemského rabína