Zpět

Přednáškový cyklus v rámci projektu Židovská Morava - Židovské Brno

Součástí projektu Židovská Morava - Židovské Brno, který byl zahájen v Brně v prosinci 2000 a pokračuje i v roce 2001, je cyklus přednášek na téma judaismus, který proběhne v měsíci květnu v Brně.

Cílem celého projektu i tohoto cyklu je seznámit širokou veřejnost s židovskou kulturou na Moravě a tématem judaismu vůbec, protože se domníváme, že poskytnutím informací a pořádáním komunikačních projektů o náboženských, rasových či etnických menšinách pomůžeme zabránit šíření xenofobie a rasismu a přispět tak k propagaci tolerance.

Snaha po konfrontaci, otevřenosti a prezentaci nejrůznějších pohledů na judaismus nás vedla k oslovení širokého spektra odborníků, myslitelů a intelektuálů z české republiky i z Evropy. Mezi oslovenými osobnostmi jsou jak ortodoxní rabíni, tak i odborníci na judaismus nebo na židovskou kulturu, kteří nemají židovský původ.

Pořádá Společnost pro kulturu a dialog K2001, o.p.s. ve spolupráci s Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu - odbočka Brno, Masarykovou Univerzitou v Brně, Domem umění města Brna a městem Brno

PROGRAM:

9.5.
Rabbi Michael Dushinsky, Izrael
"Židovské vzdělání a rodina"


10.5.
Prof. Kurt Schubert, Rakousko
"Židovští knižní ilustrátoři z Moravy a Čech v 18.stol."


23.5.
Rabbi Herschel Gluck, Velká Británie
"Příspěvek moravských židovských myslitelů"


30.5.
Arcibiskup pražský a českých zemí Kryštof, pravoslavná církev
"Soužití pravoslavné církve a Židů v Jeruzalémě"


31.5.
PhDr. Peter Salner, předseda židovské obce Bratislava
"Židé na Slovensku mezi tradicí a asimilací"


Přednáškový cyklus se uskuteční v aule Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno na Komenského náměstí, vždy od 10 - 12 hodin.
Přednášky budou simultálně tlumočeny.


Přednáškový cyklus budou doplňovat celovečerní filmy s židovskou tématikou v Domě umění města Brna, vždy v den přednášky od 19 hodin.


Zpět