Přehlídka exilových filmů se koná jako součást dlouhodobého projektu Český a slovenský exil 20. století, který je komponován do tří etap (expozice první etapy, zaměřená na období 1900-1950, je do konce března instalována v Domě umění, Paláci šlechtičen, v Moravském zemském muzeu a Moravské zemské knihovně). Nynější filmová přehlídka klade důraz na exil po Mnichovu 1938, druhý díl (na jaře 2004) se bude věnovat primárně vlně po komunistickém puči v únoru 1948, třetí (na jaře 2006) vlně po sovětské okupaci v srpnu 1968.

Česká část programu sestává ze zahraničních snímků našich filmařů, kteří pod hrozbou nacistické, respektive komunistické diktatury odešli z vlasti a natrvalo se uchýlili do exilu. Slovenská část zahrnuje vedle legendárního Jánošíka dokumentární snímky o významných představitelích poválečného kulturního exilu.

Program je rozvržen do několika profilových bloků, které reprezentativně zastupují daleko širší pole exilových filmových aktivit. Jádro přehlídky tvoří díla zde nikdy neuvedená či veřejně nepřístupná. (Konečný výběr byl samozřejmě limitován dostupností kopií, jež se namnoze nacházejí v zahraničních archivech, po stránce technické i autorsko právní.)


Použité zkratky: N: námět. S: scénář. K: kamera. St: střih. Hu: hudba. H: hrají.
Cizojazyčné tituly budou simultánně tlumočeny do sluchátek.
Vstupné: 50 Kč na jeden blok, hromadný nákup všech pěti bloků 200 Kč (jeden blok je chápán jako jeden program).
Změna programu vyhrazena.


Zvláštní poděkování: Vladimír Opěla (NFA), Jitka Kálalová (ČT Praha), Michaela Kaplánková (The British Council Praha), Václav Březina (kino Art), Alexander Hackenschmied a Michal Bregant (FAMU), Pavel Krejčí a Jaromír Blažejovský (FF MU).pátek 7. 3. 2003
Blok: čeští filmaři ve válečné Anglii

16:30 John Smith se probouzí / John Smith Wakes Up
Jiří Weiss, VB, 1941
S: Jeffrey Dell. H: Eliot Makeham (John Smith), Derek Blomfield (Jimmy Smith), Joan Greenwood (Joan Greenwood), Percy Parsons (Fred Brown), Leslie Perrins (pan Greenwood), Amy Veness (Emily Smith) ad. P: Pioneer. 0:30 (původně 0:42), 35mm, čb, angl. verze.
Groteskní evokace hrůzného přeludu o nacistickém ovládnutí Británie.

Jiří Weiss Režisér Jiří Weiss (1913 Praha) se v britském exilu věnoval především aktuální dokumentaristice: natočil sérii krátkých snímků o válečných událostech, mj. střihový dokument Rape of Czechoslovakia (1939; Uloupení Československa) a v roce 1945 i celovečerní projekt Věrni zůstaneme. Souběžně realizoval dva hrané filmy; Who Killed Jack Robbins (1940; Kdo zabil Jacka Robbinse) byl prvotinou. Po válce se Weiss vrátil do vlasti a soustředil se již výhradně na hranou tvorbu (Vlčí jáma, 1957; Romeo, Julie a tma, 1960, aj.). Po další okupaci v roce 1968 však odešel do svého druhého exilu, tentokrát do USA, a vyučoval na filmových školách. K filmové praxi se vrátil až roku 1990 autorským dílem Martha und Ich (Marta a já; Německo - Francie), v němž očima dospívajícího chlapce vylíčil osudy židovského lékaře a jeho oddané německé manželky v Čechách pohnuté doby třicátých a čtyřicátých let.

17:00 Švejk bourá Německo / Schweik's New Adventures
Karel Lamač, VB, 1943
N: Jaroslav Hašek (román Osudy dobrého vojáka Švejka). S: Karel Lamač, Con West. Hu: Clifton Parker. H: Lloyd Pearson (Švejk), Maggie McGrath (madam Karova), Julien Mitchell (velitel gestapa), Richard Attenborough (železniční dělník), George Carney (Gendarme), Jan Masaryk (vypravěč). P: Eden Picture Company. 1:24, 35mm, čb, angl. verze.
Další titul: It Started At Midnight (USA).
Aktualizované příhody Švejka za 2. světové války s Janem Masarykem jako vypravěčem.

     

Režisér Karel Lamač (1897 Praha-1952 Hamburg) natočil za války ve Velké Británii mj. špionážní snímek They Met in the Dark (1943; Setkání ve tmě), který snímal jeho dvorní kameraman Otto Heller (1896 Praha-1970 Londýn), a melodrama It Happened One Sunday (1944; Stalo se jedné neděle), jež vzniklo coby remake staršího barrandovského snímku Včera neděle byla (Walter Schorsch, 1938) podle divadelní předlohy Václava Skuteckého. Lamač se také aktivně zapojil do zahraničního odboje: jako filmový zpravodaj působil (spolu s Hellerem) u R.A.F. a v Londýně založil dabingové studio, kde namlouval české komentáře k anglickým a americkým antinacistickým dokumentům. Po válce zůstal trvale v zahraničí. V USA pracoval na technických inovacích barevného filmu a televize, jako režisér působil v několika televizních studiích a vyzkoušel i reklamu. Hrané filmy příležitostně natáčel v Evropě, poslední z nich dokončil krátce před smrtí ve Spolkové republice Německo.

Karel Lamač       Otto Heller

pátek 7. 3. 2003
Blok: Alexander Hackenschmied

19:00 Bezúčelná procházka: Alexander Hammid
Martina Kudláček, ČR, 1996
K: Stéphane Kuthy. St: Luba Ďurkovičová. Zvuk: Martina Kudláček, Daniel Němec. P: Česká televize & MINA Film. 0:48, VHS.
Dokumentární portrét A. H nazvaný podle jeho avantgardního snímku z roku 1930.

20:00 Krize / Crisis
Herbert Kline & Hanuš Burger & Alexander Hackenschmied, USA, 1939
N: H. Kline, H. Burger. K: A. Hackenschmied. St: H. Kline. Hu: H. W. Süsskind, Jaroslav Harvan. Komentář: Vincent Sheen, namluvil: Leif Erickson. P: H. Kline. 1:05, 35mm, angl. verze.
Dokument o politické situaci v Československu krátce před 2. světovou válkou. První zahraniční film A. H., který připravoval pro amerického producenta Herberta Klina ještě ve vlasti; po Mnichovu byl natočený materiál tajně převezen do Paříže, premiéru měl v New Yorku.

     

21:15 Zapomenutá vesnice / The Forgotten Village
Herbert Kline & Alexander Hackenschmied, USA, 1940
N: John Steinbeck. K, St: A. Hackenschmied. Hu: Hanns Eisler. P: H. Kline, Mayer & Burstyn. Komentář namluvil: Jiří Voskovec. 1:05, 35mm, česká verze.
Hraný dokument o životě mexických venkovanů podle scénáře spisovatele Johna Steinbecka.

     

22:30 Odpolední osidla / Meshes of the Afternoon
Maya Deren & Alexander Hackenschmied, USA, 1943
N, P: M. Deren, A. Hackenschmied. K, St: A. Hackenschmied. H: M. Deren. 0:18, VHS (původně 16mm).
Proslulý surrealistický experiment, který natočil A. H. se svou ženou Mayou Deren. Iniciační to dílo tzv. druhé americké avantgardy.

Alexander Hackenschmied Avantgardní filmař a fotograf Alexander Hackenschmied (1907 Linz; v exilu užíval příjmení Hammid) emigroval roku 1939 do USA, kde se jako spolu/režisér, kameraman či střihač podílel téměř na padesáti projektech. Za války natáčel pro washingtonský Office of War Information, později pracoval pro OSN. Jeho zahraniční tvorba zahrnuje mj. řadu kulturních dokumentů a zakázkových snímků. Od počátku šedesátých let spolupracoval s dokumentaristou z newyorské školy Francisem Thompsonem na průkopnických projektech s novými formáty. Společně natočili multiscreen pro Světovou výstavu v New Yorku 1964 To Be Alive! (Žít!); za toto dílo, využívající simultánní projekce na tři plátna, obdrželi Oscara v kategorii krátkých dokumentů. Později pracovali s velkoplošným systémem IMAX, v němž vytvořili například proslulý snímek o dějinách letectví To Fly (1976), který se stále uvádí ve washingtonském National Air and Space Museum.

sobota 8. 3. 2003
Blok: slovenské filmy

10:30 Osud plný trpkosti
Ivan Petrovický, SR, 1996
S: Augustín Maťovčík. P: Štúdio Koliba Bratislava. 0:31, VHS.
Dokumentárny film, ktorý bol nakrútený pri príležitosti nedožitého stého výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, kultúrneho manažéra a správcu Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského (1896-1960). Táto výrazná osobnosť slovenskej kultúry 20. storočia žila od roku 1945 až do svojej smrti v exile (zomrel v Argentíne, kde sa živil ako výtvarník). Snímka plasticky zobrazuje všetky relevantné životné stanice Jozefa Cígera Hronského.

11:00 Básnik stratenej slovenskej slobody
Ivan Petrovický, SR, 1998
S: Peter Cabadaj. P: Slovenská televízia Bratislava. 0:26, VHS.
Dokumentárny film o významnom slovenskom básnikovi, prozaikovi, dramatikovi, epigramatikovi a aforistovi Rudolfovi Dilongovi (1905-1986). Rudolf Dilong napísal viac ako 120 samostatných knižných titulov, od roku 1945 až do svojej smrti žil v exile (Taliansko, Argentína, USA).

11:30 Rozsievač perál
Ivan Petrovický, SR, 1998
S: Peter Cabadaj. P: Slovenská televízia Bratislava. 0:26, VHS.
Dokumentárny film o významnom slovenskom básnikovi, esejistovi a prekladateľovi Gorazdovi Zvonickom. Tento saleziánsky kňaz (1913-1995) žil od roku 1950 až do svojej smrti v exile (Argentína, Taliansko). V Ríme založil a dlhé roky viedol edíciu slovenskej poézie Lýra. Za svoju prácu v prospech talianskej kultúry bol vyznamenaný prestížnym vyznamenaním, ktoré mu udelil osobne taliansky prezident Oscar Luigi Scalfaro (1993).

12:15 Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi
Karol Plicka, SR, 1937
K: Karol Plicka. P: Matica slovenská. 1:16, VHS.
Neozvučená filmová reportáž Karola Plicku, ktorá dokumentuje historický pobyt delegácie Matice slovenskej medzi Slovákmi v Amerike (1935-1936). Delegáciu matičiarov tvorili spisovateľ Jozef Cíger Hronský (správca Matice slovenskej), historik Konštantín Čulen, umenovedec Jozef Cincík a filmár Karol Plicka (všetci traja boli referenti Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine).

14:30 Jánošík
Jaroslav Siakeľ , USA, 1921
K: Daniel Siakeľ. P: Tatra Film Corporation Chicago. 1:06, VHS.
Prvý slovenský dlhometrážny hraný film, ktorý nakrútili americkí Slováci. Nakrúcalo sa v okolí Martina (Blatnica, Šútovo, Gaderská dolina…) a titulnú rolu stvárnil český herec Theodor Pištěk. Snímka bola potom dlhé desaťročia nezvestná a až v 70. rokoch ju na Slovensko priniesol producent filmu Jánošík Ján (John) Závodný. Zásluhou filmového historika Ivana Rumanovského bol film následne zrekonštruovaný, čiastočne ozvučený (hudba) a otitulkovaný. Režisér filmu Jánošík Jaroslav Siakeľ zomrel v USA roku 1997 ako 101-ročný.sobota 8. 3. 2003
Blok: Hugo Haas

16:00 Umělec a člověk Hugo Haas
Milan Růžička, ČR, 1991
S: Milan Růžička, Zdeněk Štábla. K: Václav Myslivec. St: Petr Sladký. P: Česká televize Brno. 2:00, VHS.
Dokumentární portrét, jehož osu tvoří rozhovor natočený roku 1968 ve Vídni, nedlouho před Haasovou smrtí (materiál mohl být použit až po roce 1989). Snímek je členěn do tří dílů (Dáma s kaméliemi, Bílá nemoc, Návrat domů), poslední se specificky zaměřuje na exilovou periodu a přináší řadu ukázek z amerických a rakouských filmů H. H.

18:15 Žárlivost / Jealousy
Gustav Machatý, USA, 1945
N: Dalton Trumbo (povídka). S: Gustav Machatý, Arnold Phillips. K: Henry Sharp. St: John Link. Hu: Hanns Eisler, píseň "Jealousy": Rudolf Friml. H: Jane Randolph (Janet Urban), Nils Asther (Peter Urban), Hugo Haas (Hugo Kral), John Loder (Dr. David Brent), Karen Morley (Dr. Monica Anderson) ad. P: Gong Production. 1:05, čb, 35mm, angl. verze.
Komorní psychologické drama o rozkladu manželství (milostný víceúhelník vede ke zločinu). Od skandální Extase se tento snímek liší nejen hollywoodskými reály, ale také tematickou inovací. Machatý tu exponoval postavy evropských (válečných) exulantů, z nichž jednu ztělesnil H. H., a skrze ně problém vykořenění a nesnadné adaptace v novém prostředí. Nejvýznamnější zahraniční film režiséra Machatého a první velká herecká role H. H. v USA.

20:30 Sebranec / Pickup
Hugo Haas, USA, 1951
N: Josef Kopta (román Hlídač č. 47). S, P: Hugo Haas. K: Paul Ivano. St: Douglas W. Bagier. Hu: Harold Byrns. H: Hugo Haas (Jan Horak), Beverly Michaels (Betty Horak), Alan Nixon (Steve Kowalski), Howland Chamberlain (profesor), Jo-Carroll Dennison (Irma) ad. P: Columbia Pictures. 1:12, 35mm, čb, angl. verze.
Adaptace románu Josefa Kopty "Hlídač č. 47", který roku 1937 zfilmoval již Josef Rovenský. Haas přenesl příběh o muži, který předstírá hluchotu, do amerického prostředí, a natočil jej jako nízkorozpočtový film noir. Haasův zámořský debut coby režiséra a nezávislého producenta se stal jeho vůbec nejúspěšnějším zahraničním filmem z hlediska kritického i komerčního.Herec a režisér Hugo Haas (1901 Brno-1968 Vídeň) byl počátkem roku 1939 vypovězen pro židovský původ z Národního divadla a nesměl pracovat ani ve filmu. Krátce po okupaci odešel se svou ženou, taktéž herečkou, Bibi (1917 Bern; rozená Marie Bibikoffová) do USA. Jeho hollywoodská herecká filmografie ve snímcích jiných režisérů čítá na dvacet titulů, vesměs šlo o menší a epizodní role: mj. hrál ve filmech jiných evropských exulantů, například Němce Douglase Sirka Summer Storm (1944; Letní bouře). Postupně se prosadil i jako režisér a nezávislý producent. Po nečekaném úspěchu filmu Pickup realizoval dalších třináct projektů, k nimž si sám napsal i scénář a vesměs v nich hrál hlavní roli. Roku 1961 se vrátil do Evropy a usadil se ve Vídni. Zde obohatil svou filmografii ještě o tři snímky televizní: zvláštnost představuje první z nich, Pianola Story (1965), v němž pouze hrál, a sice tragikomickou nemluvnou sóloroli starého nebožáka, který se hořce protlouká ulicemi s cvičeným psem a mechanickým piánem.

Hugo Haas       Gustav Machatý

Režisér Gustav Machatý (1901 Praha-1963 Mnichov) působil po mezinárodním úspěchu svého filmu Extase (1932) již výhradně v zahraničí. Po Rakousku (Nocturno, 1934) a Itálii (Ballerine, 1936) se od roku 1936 usídlil v Hollywoodu. Zde samostatně realizoval tři projekty: krátkou epizodu The Wrong Way Out (1938; Nesprávné východisko) z výchovného cyklu "Crime Doesn't Pay" (Zločin se nevyplácí), "gangsterku" o rafinované ženské pomstě za nespravedlivé odsouzení Within the Law (1939; Mimo zákon) a nakonec Jealousy (Žárlivost). Z USA se počátkem padesátých let vrátil do Evropy a v SRN natočil svůj poslední film Suchkind 312 (1955; Hledané dítě č. 312), dojímavý příběh válkou rozdělené rodiny. Machatý se v Německu věnoval také práci pro televizi a rozhlas a pedagogické činnosti na Deutsches Institut für Film und Fernsehen v Mnichově.

neděle 9. 3. 2003
Blok: František Čáp

10:30 Chléb a sůl / Kruh i sol
František Čáp, SRN - Chorvatsko - Itálie, 1956
S: Johannes Kai. K: Václav Vích. St: Friedel Buckow. Hu: Bert Grund. H: Marcello Mastroianni (Piero), Isabelle Corey (Marina), Jester Naefe (Vida), Trude Hesterberg (Vidina matka), Kai Fischer (Lola), Peter Carsten (Alberto) ad. P: Bavaria Filmkunst & Zagreb Film & Rizzoli Film. 1:34, 35mm, bar., ital. verze. Německý titul: Mädchen und Männer, italský: La Ragazza della salina.
Milostný příběh s Marcello Mastroiannim v hlavní úloze rybáře z adriatického ostrova, který se zamiluje do venkovské dívky z pevniny. Film natočený v neorealistickém stylu snímal kameraman Václav Vích.13:00 Nedokončené léto Františka Čápa
Alan Lederer, ČR - Slovinsko, 1992
S: Vladimír Škutina, Toni Tršar, Miloslav Vaněk. K: Bojan Kastelič. St: Jiří Fišer. P: Česká televize Praha & RTV Slovenija. 0:50, VHS.
Dokumentární portrét F. Č. s průvodním slovem Vladimíra Škutiny.

14:00 Vesna
František Čáp, Slovinsko, 1953
S: František Čáp, Matej Bor. K: Pavel Grupp. St: Milka Badjura. Hu: Bojan Adamič. H: Metka Gabrijelčič (Vesna), Franek Trefalt (Samo), Janez Čuk (Sandi), Jure Furlan (Krištof), Stane Sever (profesor Slapar-Kozinus), Elvira Kralj (teta Ana), Olga Bedjanič (Hiperbola) ad. P: Triglav film. 1:30, 35mm, čb, slovin. verze
Lyrická komedie o prvních láskách nazvaná podle ústřední hrdinky, o niž usilují dva maturanti. Čápův slovinský debut je považován za dílo vývojově nové etapy celé jugoslávské kinematografie. Cena za režii na Festivalu jugoslávského filmu v Pule 1954.

16:00 Chvíle rozhodnutí / Trenutki odločitve
František Čáp, Slovinsko, 1955
S: František Čáp. K: Ivan Marinček. St: Radojka Golik. Hu: Bojan Adamič. H: Drago Makuc (lékař), Dragiša Ognjanovič (lékař), Pavlinca Mueller (lékařka), Ljudevit Pristavec (vrátný), Julka Starič (sestra Marija), Alenka Svetel (sestra), Stane Sever (dr. Koren), Rudi Kosmač (řidič) ad. P: Triglav film. 1:35, 35mm, čb, slovin. verze.
Autorské drama z období nacistické okupace Ljubljany: tamní lékař je vystaven obtížnému rozhodování. Cena za režii na Festivalu jugoslávského filmu v Pule 1955.

18:30 Nečekej na máj / Ne čakaj na maj
František Čáp, Slovinsko, 1957
S: František Čáp. K: Janez Kališnik. St: Kleopatra Harisijades. Hu: Borut Lesjak. H: Metka Ocvirk (Zora), Metka Gabrijelčič (Vesna), Franek Trefalt (Samo), Janez Čuk (Sandi), Jure Furlan (Krištof), Stane Sever (profesor Slapar-Kozinus), Elvira Kralj (teta Ana), Olga Bedjanič (Hiperbola) ad. P: Triglav film. 1:33, 35mm, čb, srbochorvat. verze.
Volné pokračování snímku Vesna: mladí přátelé tentokrát tráví zimní prázdniny na horách.

20.30 Agent X-25 hlásí / X-25 javlja
František Čáp, Slovinsko, 1960
N: Milan Nikolić. S: František Čáp. K: Janez Kališnik. St: Dušan Povh. Hu: Bojan Adamič. H: Mata Milošević (Zoran), Aleksandar Gavrić (Velja), Iva Zupančič (Trude), Laci Cigoj (důstojník partyzánské zpravodajské služby), Albert Hehn (německý důstojník), Dušan Janićijević (Mirko), Angelca Hlebce (Mati), Tamara Miletić (Hilde Kramer), Stevo Žigon (Binder), ad. P: Triglav film. 1:30, 35mm, čb, slovin. verze.
Špionážní thriller z 2. světové války: student filosofie se stane německým agentem, aby mohl získávat informace pro antinacistický odboj. Ve vedlejší úloze německého důstojníka se objeví Rolf Wanka (známý z milovnických rolí v českém filmu třicátých let). Mezinárodně úspěšný snímek byl prodán do šedesáti zemí světa.

Režisér František Čáp (1913 Čachovice-1972 Portorož, Slovinsko) odešel roku 1949 do SRN, od roku 1953 působil v Jugoslávii. Jeho zahraniční filmografie obsahuje na dvě desítky titulů různých žánrů. Nejvýznamnější je slovinská etapa Čápovy kariéry: v tamní kinematografii sehrál roli jedné ze zakladatelských osobností a tvůrce i mezinárodně úspěšných titulů. Na filmu Chléb a sůl se podílel jako kameraman Václav Vích (1898 Karlovy Vary - 1966 Řím), který odešel roku 1936 do Itálie, kde s Machatým natočili snímek Ballerine (1936; Baletky). Vích poté pracoval převážně v Itálii (1947 obdržel Nastro d'argento za vynikající práci pro italský film). Po válce točil v mnoha západoevropských produkcích i v USA.

František Čáp       Václav Vích

Programové schéma

pátek 7. 3. 2003

Blok: čeští filmaři ve válečné Anglii
16:30 John Smith se probouzí (0:30)
17:00 Švejk bourá Německo (1:24)

Blok: Alexander Hackenschmied
19:00 Bezúčelná procházka: Alexander Hammid (0:48)
20:00 Krize (1:05)
21:15 Zapomenutá vesnice (1:05)
22:30 Odpolední osidla (0:18)

sobota 8. 3. 2003

Blok: slovenské filmy
10:30 Osud plný trpkosti (0:31)
11:00 Básnik stratenej slovenskej slobody (0:26)
11:30 Rozsievač perál (0:26)
12:15 Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi (1:16)
14:30 Jánošík (1:06)

Blok: Hugo Haas
16:00 Umělec a člověk Hugo Haas (2:00)
18:15 Žárlivost (1:05)
20:30 Sebranec (1:12)

neděle 9. 3. 2003

Blok: František Čáp
10:30 Chléb a sůl (1:34)
13:00 Nedokončené léto Františka Čápa (0:50)
14:00 Vesna (1:30)
16:00 Chvíle rozhodnutí (1:35)
18:30 Nečekej na máj (1:33)
20:30 Agent X-25 hlásí (1:30)