PROJEKT O ČESKÉM A SLOVENSKÉM EXILU BY MĚL ZAHRNOVAT
ZPRACOVÁNÍ PROBLEMATIKY EXILU NÁSLEDUJÍCÍCH SKUPIN
   
ČESKÁ ŠLECHTA
SOKOL
OREL
SKAUTI
VOJÁCI (OBLAST VÝCHODNÍ FRONTY V KONTRASTU K OBLASTI ZÁPADNÍ FRONTY)
POLITIČTÍ PŘEDSTAVITELÉ
VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI
UMĚLCI
NOVINÁŘI A PUBLICISTÉ
SPORTOVCI
EXILOVÉ VLÁDY
PODNIKATELÉ A OBCHODNÍCI
CÍRKVE
POLITIČTÍ VĚZNI
ČESKOSLOVENSKÉ TAJNÉ SLUŽBY V EXILU (GENERÁL MORAVEC)
ODSUN ČESKOSLOVENSKÝCH OBČANŮ NĚMECKÉ NÁRODNOSTI PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
EMIGRACE ŽIDŮ
POŠTOVNÍ CELINY A ZNÁMKY V EXILU
   
1. ETAPA  
DOBA REALIZACE - LEDEN 2003
   
  EXIL OD ROKU 1900 - ČSL. LEGIE, T.G. MASARYK, R. ŠTEFÁNIK, E. BENEŠ, FRANCOUZŠTÍ GENERÁLOVÉ MAURICE PELLÉ, LOUIS EUGENE FAUCHER,MITELHAUSER, JULIEN FLIPO, DĚJINY ČSL. ROTY NAZDAR SPOLUZALOŽENÉ VE FRANCII PREZIDENTEM MASARYKEM

DĚJINY ČSL. VOJENSKÉHO HŘBITOVA LA TARGETTE, NEUVILLE ST.VAAST, PAS DE CALAIS A DALŠÍCH ČSL. VOJENSKÝCH HŘBITOVŮ VE SVĚTĚ

EMIGRACE HOSPODÁŘSKÉ KRIZE - 30. LÉTA

PŘEDVÁLEČNÁ EMIGRACE OD ROKU 1936-1945

POVÁLEČNÁ VLNA EMIGRACE (ČESKÝ EXIL V RUSKU A U NÁS)

EMIGRACE PO ROCE 1948 PO NÁSTUPU KOMUNISMU - 50.LÉTA

   
2. ETAPA  
DOBA REALIZACE - KONEC ROKU 2005 A ZAČÁTEK ROKU 2006
   
  TATO ČÁST SE BUDE ČÁSTEČNĚ VRACET K PRVNÍ ETAPĚ, ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

EMIGRACE A EXIL OD ROKU 1948 DO ROKU 1989

EMIGRACE PO SOVĚTSKÉ OKUPACI 1968

EMIGRACE A EXIL NEDÁVNÝ, LÉTA 80.