PLÁNOVANÉ ZDROJE MATERIÁLŮ A INFORMACÍ:
 
  KROMĚ OBVYKLÝCH CEST ZÍSKÁVÁNÍ MATERIÁLŮ JAKO JSOU MUZEA, ARCHIVY, HISTORICKÉ ÚSTAVY, SOUKROMÉ SBÍRKY, SE CHTĚJÍ AUTOŘI POKUSIT VYZVAT JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI, PŘEDEVŠÍM EXULANTY Z CELÉHO SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ K PROBLEMATICE CO ŘÍCI, ABY NA PROJEKTU SPOLUPRACOVALI. VYUŽITY BY MOHLY BÝT I ARCHIVY MINISTERSTVA VNITRA, ZEJMÉNA PRO MATERIÁLY O EXULANTECH, KTEŘÍ BYLI JAKO "NEPŘÁTELÉ REŽIMU" DONUCENI K EMIGRACI.
 
FORMY A REALIZACE PROJEKTU:
 
  HLAVNÍ VÝSTAVA V BRNĚ: DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA, MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - MRAMOROVÉ SÁLY, ETNOGRAFICKÉ MUZEUM (BÝVALÝ PALÁC ŠLECHTIČEN), MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

DOKUMENTY V ČESKÉ TELEVIZI (ROZHOVORY S ŽIJÍCÍMI OSOBNOSTMI EXILU, ARCHIVNÍ ZÁZNAMY Z ORIGINÁLNÍCH VIDEOŽURNÁLŮ)

DOPROVODNÉ PUBLIKACE - SBORNÍKY, ČLÁNKY, ESEJE O DANÉ PROBLEMATICE

ROZHLASOVÉ POŘADY, DISKUSNÍ PANELY

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

PŘEMÍSTĚNÍ VÝSTAVY Z BRNA DO BRATISLAVY A PRAHY