MILA RECHCIGL, PREZIDENT SPOLEČNOSTI PRO VĚDU A UMĚNÍ (USA)

IVAN MEDEK, BÝVALÝ KANCLÉŘ PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA HAVLA

PAVEL TIGRID, DIPLOMAT A SPISOVATEL, BÝVALÝ MINISTR KULTURY

HYNEK TRHLÍK, PŘEDSEDA NEZÁVISLÉHO SDRUŽENÍ BÝVALÝCH ČS. VOJÁKŮ V AUSTRÁLII

DIANA HRABĚNKA STERNBERGOVÁ

BEDŘICH HRABĚ STRACHVIC, PROKURÁTOR SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ

KAREL KNÍŽE SCHWARZENBERG

BEDŘICH MENSDORFF- POUILLY (FRANCIE)

MICHAL WITTMANN, HONORÁRNÍ KONZUL ČR V LUCEMBURSKU

VILÉM PREČAN, ZAKLADATEL A ŘEDITEL ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY, DOBŘICHOVICE

TOMÁŠ BAŤA (KANADA)

JIŘÍ STRÁNSKÝ, SPISOVATEL

PETR PITHART, PŘEDSEDA SENÁTU ČR

VLADIMÍR OPĚLA, ŘEDITEL NÁRODNÍHO FILMOVÉHO ARCHIVU

MILAN ŠIMONOVSKÝ, SENÁTOR

DAGMAR LASTOVECKÁ, SENÁTORKA

MILAN ŠPAČEK, SENÁTOR

ELIŠKA WAGNEROVÁ, PŘEDSEDKYNĚ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

PETR MEISNER, MAJITEL AUKČNÍHO DOMU MEISNER- NEUMAN

ANTONÍN PROCHÁZKA, SOUDCE ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR

DANIEL RADOMĚŘSKÝ, ŠÉF ARCHIVU ROZVĚDKY

KAREL PACNER, NOVINÁŘ, ODBORNÍK NA TAJNÉ SLUŽBY

PETR BROD, ŽURNALISTA

JAN SAPÁK, ARCHITEKT

HANUŠ CVI WEIGL, ČESTNÝ PREZIDENT SDRUŽENÍ ČS.VYSTĚHOVALCŮ V IZRAELI

RUT A URI BASS, (IZRAEL)

EFRAIM FREUD (IZRAEL)

AARON RABINOWITZ, (IZRAEL)

MARCELA MACHUTOVÁ, ŘEDITELKA POLICEJNÍHO MUZEA

ANTONÍN KRATOCHVIL, UNIVERZITNÍ PROFESOR (NĚMECKO)

VLADIMÍR BYSTROV, PŘEDSEDA RADY VÝBORU "ONI BYLI PRVNÍ"

JAN RUBEŠ, UNIVERZITA BRUSEL, CENTRUM ČESKÝCH STUDIÍ (BELGIE)

JEFIM FIŠTEJN, ŽURNALISTA

VIKTOR FISCHL (AVIGDOR DAGAN) , SPISOVATEL (IZRAEL)

ZENO KAPRÁL, SPISOVATEL

OLGA KOPECKÁ, ŘEDITELKA RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA

ZDENĚK ROTREKL, BÁSNÍK

BRIG. GENERÁL F. ELSTON, PŘEDSEDA SVAZU LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA (VELKÁ BRITÁNIE)

MEDA MLÁDKOVÁ, SBĚRATELKA UMĚNÍ

PETR BAŽANT, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA V BRUSELU

JOSEF DVOŘÁČEK, PŘEDSEDA SVAZU SPOLKŮ ČECHŮ A SLOVÁKŮ VE ŠVÝCARSKU

MILOŠ KELEMEN, MÍSTOPŘEDSEDA SVAZU SPOLKŮ ČECHŮ A SLOVÁKŮ VE ŠVÝCARSKU PRO SLOVENSKO

JAN KLIM, FILATELISTA

RUDOLF NĚMEČEK, REDAKTOR ZPRAVODAJE ČECHŮ A SLOVÁKŮ VE ŠVÝCARSKU

JIŘÍ GRUNTORÁD, LIBRI PROHIBITI

EVROPSKÉ SKAUTSKÉ ORGANIZACE, KURÁTOR KAROL MARENČÁK

CENTRUM PRO EXILOVÁ STUDIA, (OLOMOUC), PROF. TRAPL, DOC. BARTEČEK

JIŘÍ LOEWY, (NĚMECKO)

EDITA HRDÁ - VELVYSLANKYNĚ V ARGENTINĚ

PAVEL SEIFTER, VELVYSLANEC ČR VE VELKÉ BRITÁNII

STANISLAV JURÁNEK, HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PETR DUCHOŇ, PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

OLDŘICH VLASÁK, PRIMÁTOR MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

JAROMÍR KUBÍČEK, ŘEDITEL MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY

EDUARD STEHLÍK, VOJENSKÝ HISTORIK

JAN BŘEČKA, HISTORIK

OLDŘICH RAMPULA, VOJENSKÁ AKADEMIE, HISTORIK

BOHUSLAV HODAŇ, UNIVERZITA PALACKÉHO (OLOMOUC), HISTORIK

MIROSLAV ŠKRABAL, PLUKOVNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU VE VÝSLUŽBĚ